Hurt - Detal

Polityka prywatności

Bezpieczeństwo i przetwarzanie danych

1. Serwis zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi osobowymi Klienta, zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (z dnia 29 sierpnia 1997r. Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 101, poz.926).

2. Klient ma prawo swobodnego dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania, oraz ich usunięcia z bazy danych Sprzedawcy, co należy zgłosić w formie pisemnej i przesłać na adres firmy podany w naszym regulaminie.

3. Administratorem danych, dokonującym ich przetwarzania jest firma: REGARD s.c.

4. Kopiowanie oraz przetwarzanie materiałów znajdujących się w naszym serwisie w celach komercyjnych bez naszej zgody jest zabronione.